fbpx

Address

Địa Chỉ

Scenic Valley, Phu My Hung, Dist 7

Scenic Valley, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Phone

Điện Thoại

(+84) 946 392 727 (Ms. Hoa)

(+84) 913050197 (Ms. Khanh)

Email

hoadoan@aev.edu.vn

maurobernesi@aev.edu.vn

Working time

Giờ Làm Việc

Monday - Friday: 08 AM - 06 PM

Thứ 2 - Thứ 6: 08 AM - 06 PM

Contact us Liên Hệ
It will be much quicklier for us to proceed your request with these information. So please could we have just 1 more minute of your time to fill in this form? Để nhận được tư vấn chi tiết hơn, hãy dành ra 1 phút để điền các yêu cầu của bạn vào form bên dưới
Which program are you interested in? Khóa học đang quan tâm
Where in UK that you wish to go? Điểm đến đang hướng tới tại Anh
How did you hear about us? Bạn biết đến AEV Education từ đâu?
Yes